Friday, March 10, 2017

Vokaalide Salvestamine / Recording Vocals


Muusika loomine on mul ka läinud niimoodi vahelduva eduga. Vahel saan üksvahe tehtud, siis ei tee päevi või suisa nädalaid midagi. Eile aga sain külvamistööde kõrvalt ka viimaks laulusõnad valmis ja kuna täna tõotas järjekordset päikselist päeva, hakkasin ka vokaale tegema. Osade lugude jaoks oligi meloodiad olemas, aga ühe loo jaoks panin meloodia paika vokaale salvestades. Tundub, et ka niimoodi saab töötada. Praegu on mingi kaks tekstiga lugu veel, mida teha. Sealt edasi kavatsen teha pealispartiisid. Või isegi teatud asjad uuesti teha. Sest kitsaskohti ja põhjusi mitte rahul olla ikka leiab. Ka praegustest vokaalipartiidest on osad esiotsa platsihoidjad.

Messing around with a bugle found in the household, in February
Creating new music has had its ebbs and flows for me. Sometimes I get a lot done, then I end up doing nothing for days or even weeks on end. Yesterday in between spring plantings I finally completed my lyrics so I took advantage of another sunny day today and started singing. For many compositions I already had the melodies, but for one track I created the melodic bits as I was recording. I guess one can work like that as well. For now I have two more singing numbers to work on. After that I plan to do overdubs. Or even re-dubs. Because there's surely more than a few shortcomings and less than satisfactory things. Even a few current vocal tracks may simply be placeholders for now.

No comments: