Thursday, July 30, 2009

Üks põnev artikkel ühiskonnast irdumise teemal

Avastasin ühe laheda essee, mis kirjeldab fenomeni nagu ühiskonnast irdumine (dropping out). Kui Timothy Leary lausus omal ajal kuulsa fraasi "Turn On Tune In Drop Out" arvasid paljud hipid, et see tähendab üleskutset lõpmatuseni narkotsi panna ja niisama mõttetult vegeteerida. Tegelikult pidas Leary silmas valitavat, valikulist, elegantset irdumisprotsessi tahtmatutest või mitteteadlikest kohustustest. Ja iseseisvust, iseenda omapära avastamist, pühendumist liikumisele, valikule ja muutustele.

Siinkohal on arutatud viise, kuidas on võimalik ennast vabastada meinstriim-ühiskonna kammitsatest 21nda sajandi oludes. Sõna saavad Daniel Suelo, kes on elanud 10 aastat ilma rahata, vabamõtleja-esseist Ran Prieur, kelle kirjutis "How to Drop Out" saab siiani 2500 klikki kuus. Ja teised huvitavad tegelased, kes on leidnud oma tee välja kapitalistliku tarbimisühiskonna diktaatidest. Viidatud on igasugustele tegelastele alates Thoreaust ja Orwellist kuni Christopher McCandless'ini (mees, kes annetas kõik oma säästud Oxfamile, elas 2 aastat looduses, kuni suri mürgise taime söömise tagajärjel, ja kellest Sean Penn lavastas filmi Into The Wild). Igal juhul on ühiskonnast irdumine kui protsess, millel on mitmekesised implikatsioonid. Otse loomulikult, nagu väidab ka Prieur, ei saa ühiskonnast täielikult irduda. Kuid iga teisitimõtleja ja radikaal võib leida oma lähenemise.

Ja arvata võib, et üha rohkem inimesi hakkab otsima alternatiive. Sest traditsioonilised eluviisid on hakanud ennast ammendama, arvestades kui suurtesse raskustesse on sattunud globaalne rahamajandus. Edu ei ole enam mitte see, kui sa lähed välja ja teenid raha. Vaid see, kui sa hakkad tegutsema viisil, millest on otsest kasu nii sulle kui su lähedastele. Trend on selles suunas, et hakatakse kasvatama ise toitu või õpitakse jalgrattaid parandama. Kui asi jätkub samas vaimus, siis võib ühiskond olulisel määral transformeeruda. Või vähemasti tekivad inimeste kogukonnad, mis põhinevad üllamatel põhimõtetel, kui materialism. Mammona-põhisest ühiskonnast irdumisele järgneb loodetavasti imbumine uuemat sorti ühiskonda.

No comments: